Ellen Coene
Psychologe (kind)

Agnes Boedt
Psychologe (volwassen)

0476/63.51.39

Kinderpsychologe - Ellen Coene - tijdelijk afwezig 

Bij onze kinderpsychologe Ellen Coene kan je terecht voor individuele psychotherapie voor kinderen en jongeren (tussen 2 en 16 jaar), relatie- en gezinstherapie en psychologisch onderzoek.

 

Hoe kan je een afspraak maken bij Ellen?

Per telefoon:  
Tijdens een consultatie kan Joke de telefoon niet opnemen. Laat zeker een boodschap na op haar voicemail en dan belt ze je later terug!

De therapie gaat door op woensdag. 

Met je kind naar de psycholoog: 

Wanneer een kind geconfronteerd wordt met een psychisch probleem, heeft dit vaak een grote impact op het welzijn van het kind én op zijn gezin. De ouders en het kind willen heel graag een oplossing voor dit probleem dat iedereen in het gezin aanbelangt. Ze zoeken samen naar een uitweg, maar soms is het nodig om extra hulp in te schakelen. Deze hulp kan je vinden bij een (kinder)psycholoog. 

Vaak hebben ouders al heel wat geprobeerd en willen zij zo snel mogelijk een oplossing. Toch is een erg belangrijke stap in het vinden van een goede oplossing eerst te zoeken naar "wat is juist het probleem?", "hoe is dit probleem er gekomen?" en "wat maakt dat het probleem blijft bestaan?". Dit noemen we "diagnostiek".

Pas daarna wordt overgegaan tot "behandeling". Wanneer je naar de dokter gaat, zal hij je immers ook niet zomaar medicijnen toedienen of een operatie voorstellen. Eerst onderwerpt hij je aan een grondig medisch onderzoek met de nodige testen, scans, e.d. Pas wanneer hij zeker is wat er met je scheelt, gaat hij over tot een behandeling. Ook bij een psychologisch probleem wordt op deze manier gewerkt: eerst wordt nauwkeurig bekeken wat er precies aan de hand is. Wanneer hierover meer duidelijkheid is, kan verder bekeken worden wat de noden van het kind zijn en kan de behandeling hierop worden afgestemd. 

Behandeling: 

U kan bij ons terecht voor psychologische begeleiding voor uw kind. Vaak wordt dit ruimer opgevat dan enkel sessies voor het kind. Ook ouders of andere belangrijke zorgfiguren spelen een belangrijke rol in de begeleiding. Er wordt telkens bekeken wat juist de noden zijn en hierop wordt ingespeeld. De therapie is op maat van het kind en zijn gezin. Voor ieder kind en voor elk gezin ziet deze begeleiding er dus anders uit. 
Hieronder vindt u enkele domeinen waarvoor psychologische begeleiding geschikt is:

 • Sociaal-emotionele problemen (depressie, faalangst, negatief zelfbeeld etc.)
 • Ontwikkelingsproblemen (ADHD, autismespectrumstoornissen)
 • Opvoedingsondersteuning en gedrag van het kind

Sociaal-emotionele problemen:

Wanneer een kind het emotioneel moeilijk heeft, kan psychologische begeleiding nodig zijn. In sessies met het kind kan gewerkt worden rond depressieve gevoelens, negatief zelfbeeld, faalangst, etc. In veel gevallen is het nodig eerst diagnostisch te werken om te kijken wat er juist aan de hand is. Als de onderliggende redenen voor de sociaal-emotionele problemen gevonden worden, kan dit immers belangrijk zijn om mee aan de slag te gaan tijdens de begeleiding. Er wordt gewerkt via gesprekken, tekeningen en spel. De methodes die gebruikt worden zijn afgestemd op de leeftijd van het kind. Bij kinderen wordt vooral gewerkt via spel. In een speltherapie en het bespreken van wat het kind uitspeelt, verwerkt het kind op zijn eigen tempo zijn problemen. Het kind wordt hierbij ondersteund door de psycholoog. Bij pubers zal er dichter aangeleund worden bij een klassieke gesprekstherapie, zoals die bij volwassenen vaak gebruikt wordt. Daarbij kunnen ook andere methodes gebruikt worden, specifiek aangepast aan de noden van de jongere.

Ontwikkelingsproblemen (ADHD, autismespectrumstoornissen):

Wanneer bij een kind een ontwikkelingsstoornis is vastgesteld, blijven de ouders en het kind vaak nog heel wat vragen zitten. Er is dan ook nog nood aan verdere begeleiding. Op een manier die aangepast is aan de leeftijd van het kind wordt gewerkt rond "wat betekent deze diagnose voor jou?" en "hoe ga je hier nu mee om?". Het is belangrijk dat het kind een plaats krijgt om zijn gevoelens hierrond te uiten. Dit kan bij de kinderpsycholoog. Er kan ook concreet gewerkt worden rond het beheersen van impulsiviteit, aanleren van sociale vaardigheden etc. Ook de ouders hebben vaak nood aan extra informatie en ondersteuning. Er kan gepraat worden over hoe ze nu verder kunnen met de diagnose van het kind en wat zij kunnen doen om alles vlotter te doen verlopen.

Opvoedingsondersteuning en gedrag van het kind:

Het opvoeden van een kind kan soms moeilijker zijn dan verwacht. Soms bepalen kinderen de regels en doen ze enkel waar ze zin in hebben. Ook wanneer een gezin geconfronteerd wordt met ingrijpende veranderingen (scheiding, overlijden etc.) kan een kind moeilijk gedrag vertonen. Op zo'n momenten zitten de ouders met hun handen in het haar: ze weten niet hoe ze hun kind nog kunnen aanpakken en willen leren hoe ze beter kunnen reageren op het gedrag van hun kind. Gesprekken bij de kinderpsycholoog kunnen ouders houvast bieden. Samen met de ouders wordt nagedacht over wat haalbaar is binnen hun gezin. Er wordt aan ouders geleerd hoe ze consequent kunnen optreden en hoe ze op een positieve manier aandacht kunnen besteden aan hun kind. De ouders kunnen aan de psycholoog vragen om eens een kijkje te komen nemen bij het gezin thuis. Zo krijgt de psycholoog een beter zicht op de problemen die zich stellen. De gesprekken met ouders kunnen gecombineerd worden met een individuele therapie voor het kind. Er wordt een "pakket-op-maat" gemaakt voor het gezin.

 

(Jong)volwassen psychologe - Agnes Boedt

Hoe kan je een afspraak maken bij Agnes?

Per telefoon:  0476/63.51.39
Tijdens een consultatie kan Agnes de telefoon niet opnemen. Laat zeker een boodschap na op haar voicemail en dan belt ze je later terug!

De therapie gaat door op maandag. 

U overschrijdt nu de drempel om hulp te zoeken…

Er zijn momenten waarop men de dingen even op een rijtje wil zetten of aan zichzelf wil sleutelen om meer greep te krijgen op het leven.

 • Wat overkomt mij allemaal? Welke invloed heeft dit op mij? Hoe sta ik tegenover mezelf, anderen, het leven? Hoe reageer ik en welke gedachten, gevoelens en gedragingen vormen een terugkerend patroon?
 • Wie ben ik eigenlijk echt? Wat heb ik nodig om me lekker te voelen?
 • Het wordt mij wat te veel tussen al die verschillende domeinen van mijn leven. Hoe combineer ikhoge werkdruk en de rollen van perfecte partner, toegewijde ouder, zorgzaam kind, zus of broer, vriend(in)… ?
 • Ik zie het allemaal niet meer zitten. Wat is het nut en de zin van alles? Wat kan mij motiveren?
 • Ik ben net van werk veranderd, gescheiden, verhuisd… Hoe overkom ik mijn moeilijkheden en pas ik me aan aan de nieuwe levensomstandigheden?
 • Ik ervaar conflicten, in mezelf en/of met anderen. Hoe vind ik een alternatieve visie, een uitweg?
 • Ik heb negatieve gedachten, voel me futloos en geraak niet uit deze stemming. Hoe breng ik daar verandering in?
 • Ik heb angsten die mij belemmeren in mijn dagelijks leven. Hoe kan ik me daarvan bevrijden?
 • Ik ontwikkel de laatste tijd ongezonde eetgewoontes als ik me slecht voel. Hoe verander ik dat vooraleer mijn eetgedrag een probleem op zich wordt?
 • Ik heb ernstige gezondheidsproblemen. Hoe leer ik hiermee leven?
 • Een dierbare is overleden en mijn rouw voelt verlammend aan. Hoe kan ik dit verwerken?

Herkent u zich in één van deze vele vragen? Dan ben ik het type hulpverlener dat u bijstaat. Samen zoeken we naar oorzaken, oplossingen en mogelijkheden.

Heb ik een bepaald probleem hier niet aangekaart? Neem dan contact op: in alle eerlijkheid vertel ik u of ik u al dan niet beter kan doorverwijzen naar een gespecialiseerde collega.


Frisse kijk op eigen sterktes en nieuwe mogelijkheden

Gesprekken met een psycholoog geven pas voldoening als u iemand vindt die u ligt, iemand waarmee het ‘klikt’ zoals men zegt. Daarom schets ik hier kort mijn werkwijze en overtuigingen.

Innerlijke kracht
Elke therapeut analyseert terugkerende patronen en wil door een minimale interventie een maximale verandering teweegbrengen. Mijn aanpak bestaat eruit om zo snel mogelijk met mijn cliënt op zoek te gaan naar haar/zijn krachtbronnen. De cliënt krijgt hulp om een stabiel, positief zelfbeeld en een toekomstgerichte attitude te ontwikkelen. Hierdoor vindt hij/zij de innerlijke kracht om zelfstandig en langdurig nieuwe levensuitdagingen succesvol aan te gaan.

Kijken naar de toekomst
De hulp neemt verschillende vormen aan. Soms heeft de cliënt baat bij psychoanalytische inzichten. Op andere momenten ligt de nadruk op gedrag en conflicten in concrete situaties, waarbij we samen nieuwe gedragsmogelijkheden verkennen. Praktische tips om een situatie door een andere bril te bekijken behoren natuurlijk ook tot de mogelijkheden. En hoewel inzicht in het verleden onontbeerlijk is voor het begrijpen van het heden, stel ik vooral de mogelijkheden van de toekomst centraal.

Ik heb weinig interesse voor gangbare normen of de vraag wie schuldig is aan een bepaalde situatie. Het is veel interessanter om de wisselwerking actie-reactie tussen mensen van naderbij te bekijken.

Daarnaast geloof ik in de kracht van de aandacht en de intentie. Daarbij neem ik afstand van visies over goed en slecht. Ik ben ervan overtuigd dat elk individu een eigen manier van doen en denken heeft die optimaal werkt voor haar/hem. Deze niet-alwetende visie heeft tot doel ruimte te laten voor creativiteit en het individu.

Achtergrond en ervaring  

Ik heb gedurende meer dan 10 jaar gewerkt in diverse sectoren en departementen: van de auto-industrie tot de Europese instellingen. Enkele buitenlandse opdrachten verrijkten mijn wereldbeeld.

Terwijl diverse werkomgevingen mijn overtuigingen en verwachtingen over loopbaan, werkdruk, werkrelaties enz. bijschaafden, volgde ik in avondschool de masteropleiding klinische psychologie aan de VUB. Ik studeerde af in 2007. Mijn keuze voor psychologie als werkdomein begon in 2001 met een initiatiejaar in Transpersoonlijke Studies in California, VS. In 2010 behaalde ik de titel van NLP Master en in 2015 van Kortdurende, Oplossingsgerichte Psychotherapeut aan het Korzybski-instituut. Bovendien verdiep ik me op zelfstandige basis in de positieve psychologie (de wetenschap van wat mensen succesvol maakt) en bewust, natuurlijk en onvoorwaardelijk opvoeden.


Praktische informatie

Prijs
Een sessie van 1 uur kost 60€.
Bij annulering minder dan 24 uur voor de afspraak, wordt de sessie gefactureerd.

Sommige ziekenfondsen en aanvullende verzekeringen betalen een deel van de consultatie terug. Contacteer uw mutualiteit of verzekeringsagent om zeker te zijn van uw individuele rechten.


Informatie voor doorverwijzers

U kan mensen doorverwijzen met volgende problematieken:

 • stemmingsstoornissen, burn-out, verlies en rouw…
 • identiteitsvragen, existentiële vragen
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • crises tijdens transitiemomenten
 • angststoornissen
 • beginnende eetstoornissen
 • CVS, fybromyalgie, zeldzame chronische aandoeningen.

Anderstalige cliënten kunnen bij mij terecht in het Frans of het Engels.

Idealiter houd ik de doorverwijzer, mits akkoord van de cliënt, op de hoogte van het behandelingsproces.

Opleiding

In 2007 behaalde ik het diploma klinische psychologie aan de VUB. Ik liep stage in een GGZ en schreef een thesis rond CVS. Ook volgde ik een initiatiejaar in Transpersoonlijke Psychologie (2001). In 2010 behaalde ik de titel van NLP Master. In 2015 beëindigde ik mijn therapeopleiding in Kortdurende, Oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie aan het Korzybski-instituut.

Erkend door de Psychologencommissie onder registratienummer: 752107866