Telefonisch consult


Een telefonische diagnose is niet mogelijk
Je kan weliswaar telefonisch advies vragen maar hou er rekening mee dat:

  • de huisarts tijdens de raadplegingen weinig ruimte heeft voor lange antwoorden; dit is niet uit kwade wil maar uit respect voor de persoon die dan op raadpleging tegenover de huisarts zit.
  • de huisarts soms toch zal vragen om voor een verder advies op raadpleging te komen.
  • de huisarts soms met een onderzoek bezig is en dus tijdelijk niet bereikbaar is.
  • er nooit een attest of voorschrift zal worden verstrek

Voor het meedelen van bloeduitslagen of resultaten van andere onderzoeken, vragen wij u ons hiervoor te bellen tussen 19u en 20u, op de dag dat uw huisarts dit met u afgesproken heeft. Wij vragen u vriendelijk dit telefonisch consult kort te houden, ten einde de consultatie met de patiënt die op dat moment bij de huisarts zit niet onnodig lang te onderbreken. Indien u het onderzoek uitgebreid wenst te bespreken, vragen wij u vriendelijk hiervoor een afspraak te maken of langs te komen op de vrije consultatie.