Centrum Labyrint

Larestraat 41
1980 Zemst
Tel: 015/61.27.94


huisarts dr. Verreet
Dokter Gert Verreet
Huisarts
Afspraak maken
huisarts dr. Tom Genné (HAIO)
Dokter Tom Genné (HAIO)
Huisarts
Afspraak maken

Dokter Gert Verreet

Ochtend Middag Avond
Maandag 8:30-11:00 (AF) HB 18:00-20:00 (AF)
Dinsdag 8:30-11:00 (AF) HB 18:00-20:00 (AF)
Woensdag 8:30-11:00 (AF) HB 17:00-20:00 (AF)
Donderdag 8:30-11:00 (AF) HB -
Vrijdag 8:30-11:00 (AF) HB 18:00-20:00 (AF)
Zaterdag - - -
Afspraak maken bij Dr. Gert Verreet

Dokter Tom Genné (HAIO)

Ochtend Middag Avond
Maandag 08:30-12:00 (AF) HB 17:00-19:00 (AF)
Dinsdag - - -
Woensdag 08:30-12:00 (AF) HB 15:30-17:00 (AF)
Donderdag 08:30-12:00 (AF) HB 15:30-19:00 (AF)
Vrijdag 08:30-12:00 (AF) HB 17:00-19:00 (AF)
Zaterdag
Afspraak maken bij Dr. Tom Genné (HAIO)

VC = vrije consultatie
AF = afspraak
HB = huisbezoek

Visie van de praktijk Labyrint

Wij vormen samen een groepspraktijk.

Dit betekent dat wij alle twee instaan voor alle patiënten van deze praktijk. Wij delen uw medisch dossier en uw GMD en wij overleggen dagelijks met elkaar. We hebben bovendien allebei toegang tot de resultaten van uitgevoerde onderzoeken.

De huisbezoeken worden onder elkaar verdeeld. Hierdoor is niet altijd mogelijk op voorhand mee te delen wie van ons twee zal langskomen. 

U hoeft nooit tussen ons kiezen, u komt gewoon langs op het moment dat het u het beste uitkomt. 

Wij hebben één telefoonnummer (015/61.27.94.) voor ons alle twee. Indien we allebei in de praktijk aanwezig zijn, kunnen we - zo nodig - de telefoon naar elkaar doorschakelen. 

 

Algemeen

In de moderne geneeskunde is een multidisciplinaire zorg de regel. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol en dit is tevens het uitgangspunt van het centrum Labyrint. 

Wij werken volgens richtlijnen welke op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd zijn. Om steeds op de hoogte te kunnen blijven van de huidige ontwikkelingen binnen de geneeskunde, volgen wij regelmatig extra bijscholingen. 

Wij zijn alle twee geconventioneerd, wat betekent dat wij volgens de tarieven van het RIZIV werken.

 

Belangrijke informatie m.b.t. het klaarleggen / meegeven van o.a. voorschriften

Voorschriften, attesten en formulieren dienen geschreven/ingevuld te worden tijdens een consultatie. Sinds enige tijd laat het RIZIV niet meer toe dat attesten en voorschriften verstrekt worden na telefonisch advies of op vraag van een familielid dat op raadpleging komt. Dit kan leiden tot administratieve boetes voor zowel huisarts als patiënt. Een attest of voorschrift zal dus enkel op persoonlijke basis worden verstrekt en ook enkel tijdens een raadpleging of huisbezoek. De huisarts zal desgevallend samen met jou bespreken wanneer een nieuwe controle voor jouw gezondheidsprobleem en medicatie naar de toekomst toe dient voorzien te worden.

 

GDPR-wetgeving = wetgeving rond bescherming van patiëntgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de wetgeving rond de privacy en de bescherming van persoonsgegevens verstrengd. GDPR (General Data Protection Regulation of  AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft tot doel u als burger te beschermen.
Dit heeft de volgende consequenties:

- Het doormailen/doorfaxen/opsturen van bv bloedresultaten of verslagen van specialisten is verboden, zelfs met uw toestemming als patiënt. 

- Er mogen geen (medische) vragen meer beantwoorden worden via mail.

- Er mogen geen voorschriften, verslagen, resultaten, stalen edm meer op de balie klaargelegd worden. 

- Er mogen geen documenten, voorschriften, resultaten, medicatie, informatie edm aan derden worden meegegeven, tenzij er een bewijs is dat de patiënt in kwestie hier zijn toestemming voor gegeven heeft. 

- We mogen geen namen meer noemen in de wachtzaal.

- We mogen per telefoon geen persoonsgegevens vermelden in het bijzijn van derden.

Samengevat wil dit zeggen:

- Er zullen geen mails meer verstuurd worden.

- Er zal niets meer klaargelegd worden aan de balie. Je dient als patiënt zelf je documenten te komen ophalen en je arts moet je dit persoonlijk overhandigen. Indien je het zelf niet kan komen ophalen, moet je kunnen aantonen dat je de andere persoon de toestemming hebt gegeven om de documenten in jouw plaats te komen halen.

- Er wordt tijdens de consultatie geen voorschriften, resultaten edm meer meegegeven die bestemd zijn voor derden. Elke patiënt is vanaf heden verplicht zelf zijn eigen voorschriften te komen afhalen via de consultatie. 

- We zullen aan de telefoon geen namen, geboortedata edm vermelden in het bijzijn van derden.

 

Vertegenwoordigers

Wegens de huidige situatie zullen wij voorlopig geen vertegenwoordigers meer ontvangen. 

 

U kan bij ons onder andere terecht voor:

 • Bloedafnames
 • Electrocardiogram
 • Kleine heelkunde: verwijderen huidletsels, wratten, etc.
 • Hechtingen en wondzorg
 • Gynaecologisch onderzoek en afname van uitstrijkjes
 • Zwangerschapstest en - begeleiding (inclusief de afname van de NIP-test ikv screening naar het syndroom van Down)
 • Zuigelingenzorg en pediatrie
 • Reisadvies
 • Vaccinaties: baby's - kinderen - volwassenen
 • Psychosociale problematiek
 • Preventieve onderzoeken (onder andere GMD plus)
 • Pre-operatieve onderzoeken
 • Palliatieve thuiszorg
 • Wij zijn beide erkend voor de begeleiding van het Pronokal dieet (alleen voor patiënten van de praktijk)
 • Dr Verreet is erkend door het leger
 • ...
Paramedisch centrum Labyrint - Huisarts
© 2024 mijn MEDI