Psychologe (kind)

Agnes Boedt
Psychologe (volwassen)

0476/63.51.39

(Jong)volwassen psychologe - Agnes Boedt

Hoe kan je een afspraak maken bij Agnes?

Per telefoon:  0476/63.51.39
Tijdens een consultatie kan Agnes de telefoon niet opnemen. Laat zeker een boodschap na op haar voicemail en dan belt ze je later terug!

De therapie gaat door op maandag. 

U overschrijdt nu de drempel om hulp te zoeken…

Er zijn momenten waarop men de dingen even op een rijtje wil zetten of aan zichzelf wil sleutelen om meer greep te krijgen op het leven.

 • Wat overkomt mij allemaal? Welke invloed heeft dit op mij? Hoe sta ik tegenover mezelf, anderen, het leven? Hoe reageer ik en welke gedachten, gevoelens en gedragingen vormen een terugkerend patroon?
 • Wie ben ik eigenlijk echt? Wat heb ik nodig om me lekker te voelen?
 • Het wordt mij wat te veel tussen al die verschillende domeinen van mijn leven. Hoe combineer ikhoge werkdruk en de rollen van perfecte partner, toegewijde ouder, zorgzaam kind, zus of broer, vriend(in)… ?
 • Ik zie het allemaal niet meer zitten. Wat is het nut en de zin van alles? Wat kan mij motiveren?
 • Ik ben net van werk veranderd, gescheiden, verhuisd… Hoe overkom ik mijn moeilijkheden en pas ik me aan aan de nieuwe levensomstandigheden?
 • Ik ervaar conflicten, in mezelf en/of met anderen. Hoe vind ik een alternatieve visie, een uitweg?
 • Ik heb negatieve gedachten, voel me futloos en geraak niet uit deze stemming. Hoe breng ik daar verandering in?
 • Ik heb angsten die mij belemmeren in mijn dagelijks leven. Hoe kan ik me daarvan bevrijden?
 • Ik ontwikkel de laatste tijd ongezonde eetgewoontes als ik me slecht voel. Hoe verander ik dat vooraleer mijn eetgedrag een probleem op zich wordt?
 • Ik heb ernstige gezondheidsproblemen. Hoe leer ik hiermee leven?
 • Een dierbare is overleden en mijn rouw voelt verlammend aan. Hoe kan ik dit verwerken?

Herkent u zich in één van deze vele vragen? Dan ben ik het type hulpverlener dat u bijstaat. Samen zoeken we naar oorzaken, oplossingen en mogelijkheden.

Heb ik een bepaald probleem hier niet aangekaart? Neem dan contact op: in alle eerlijkheid vertel ik u of ik u al dan niet beter kan doorverwijzen naar een gespecialiseerde collega.


Frisse kijk op eigen sterktes en nieuwe mogelijkheden

Gesprekken met een psycholoog geven pas voldoening als u iemand vindt die u ligt, iemand waarmee het ‘klikt’ zoals men zegt. Daarom schets ik hier kort mijn werkwijze en overtuigingen.

Innerlijke kracht
Elke therapeut analyseert terugkerende patronen en wil door een minimale interventie een maximale verandering teweegbrengen. Mijn aanpak bestaat eruit om zo snel mogelijk met mijn cliënt op zoek te gaan naar haar/zijn krachtbronnen. De cliënt krijgt hulp om een stabiel, positief zelfbeeld en een toekomstgerichte attitude te ontwikkelen. Hierdoor vindt hij/zij de innerlijke kracht om zelfstandig en langdurig nieuwe levensuitdagingen succesvol aan te gaan.

Kijken naar de toekomst
De hulp neemt verschillende vormen aan. Soms heeft de cliënt baat bij psychoanalytische inzichten. Op andere momenten ligt de nadruk op gedrag en conflicten in concrete situaties, waarbij we samen nieuwe gedragsmogelijkheden verkennen. Praktische tips om een situatie door een andere bril te bekijken behoren natuurlijk ook tot de mogelijkheden. En hoewel inzicht in het verleden onontbeerlijk is voor het begrijpen van het heden, stel ik vooral de mogelijkheden van de toekomst centraal.

Ik heb weinig interesse voor gangbare normen of de vraag wie schuldig is aan een bepaalde situatie. Het is veel interessanter om de wisselwerking actie-reactie tussen mensen van naderbij te bekijken.

Daarnaast geloof ik in de kracht van de aandacht en de intentie. Daarbij neem ik afstand van visies over goed en slecht. Ik ben ervan overtuigd dat elk individu een eigen manier van doen en denken heeft die optimaal werkt voor haar/hem. Deze niet-alwetende visie heeft tot doel ruimte te laten voor creativiteit en het individu.

Achtergrond en ervaring  

Ik heb gedurende meer dan 10 jaar gewerkt in diverse sectoren en departementen: van de auto-industrie tot de Europese instellingen. Enkele buitenlandse opdrachten verrijkten mijn wereldbeeld.

Terwijl diverse werkomgevingen mijn overtuigingen en verwachtingen over loopbaan, werkdruk, werkrelaties enz. bijschaafden, volgde ik in avondschool de masteropleiding klinische psychologie aan de VUB. Ik studeerde af in 2007. Mijn keuze voor psychologie als werkdomein begon in 2001 met een initiatiejaar in Transpersoonlijke Studies in California, VS. In 2010 behaalde ik de titel van NLP Master en in 2015 van Kortdurende, Oplossingsgerichte Psychotherapeut aan het Korzybski-instituut. Bovendien verdiep ik me op zelfstandige basis in de positieve psychologie (de wetenschap van wat mensen succesvol maakt) en bewust, natuurlijk en onvoorwaardelijk opvoeden.


Praktische informatie

Prijs
Een sessie van 1 uur kost 60€.
Bij annulering minder dan 24 uur voor de afspraak, wordt de sessie gefactureerd.

Sommige ziekenfondsen en aanvullende verzekeringen betalen een deel van de consultatie terug. Contacteer uw mutualiteit of verzekeringsagent om zeker te zijn van uw individuele rechten.


Informatie voor doorverwijzers

U kan mensen doorverwijzen met volgende problematieken:

 • stemmingsstoornissen, burn-out, verlies en rouw…
 • identiteitsvragen, existentiële vragen
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • crises tijdens transitiemomenten
 • angststoornissen
 • beginnende eetstoornissen
 • CVS, fybromyalgie, zeldzame chronische aandoeningen.

Anderstalige cliënten kunnen bij mij terecht in het Frans of het Engels.

Idealiter houd ik de doorverwijzer, mits akkoord van de cliënt, op de hoogte van het behandelingsproces.

Opleiding

In 2007 behaalde ik het diploma klinische psychologie aan de VUB. Ik liep stage in een GGZ en schreef een thesis rond CVS. Ook volgde ik een initiatiejaar in Transpersoonlijke Psychologie (2001). In 2010 behaalde ik de titel van NLP Master. In 2015 beëindigde ik mijn therapeopleiding in Kortdurende, Oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie aan het Korzybski-instituut.

Erkend door de Psychologencommissie onder registratienummer: 752107866